Tervetuloa!
Käyttäjänimi: Salasana:

OneMedin sosiaalisen vastuun ohjelma

Corporate Social Responsibility Program (CSR)

OneMed on vastuullisena yhtiönä käynnistänyt vuonna 2010 laajan ohjelman varmistaakseen, että sen asiakkaille toimitettavien tuotteiden valmistuksessa noudatetaan ILO:n yleissopimuksien, YK:n lasten oikeuksien sopimuksen ja valmistusmaan työlainsäädännön ja työsuojelulainsäädännön periaatteita.  

OneMed-konsernin sosiaalisen vastuun politiikka kattaa yhtiön yleiset tavoitteet ja ohjeet, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työstandardeja, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia yhteiskuntavastuun perusvaatimuksia. 

Sosiaalisen vastuun politiikassa esitettyjä yhteiskuntavastuun vaatimuksia tulkitaan tarkemmin OneMedin sosiaalisen vastuun toimintaohjeistossa (Code of Conduct). OneMed on ottanut käyttöön tämän toimintaohjeiston hallitakseen ja ohjatakseen konsernin hankintaketjun kaikkien työntekijöiden käyttäytymistä ja toimintaa. Myös OneMed-konsernin toimittajia vaaditaan yhtäläisesti noudattamaan näitä sääntöjä. OneMedin toimittajien kanssa tehdään Code of Conduct -sopimus, jolla valmistaja tai toimittaja sitoutuu vaatimuksiin.

Toimittajilta vaaditaan lisäksi omavalvontaohjelma vaatimusten täyttämisen seurantaan. OneMed tapaa säännöllisesti toimittajia ja seuraa vaatimustenmukaisuutta. Toimittajien auditointiin on ohjelma, jonka mukaisesti auditoinnit suoritetaan OneMedin toimesta. Systemaattisella seurannalla ja sovituilla korjaavilla toimenpiteillä sekä tarkastuksilla varmistetaan, että toimittajat koko ajan toiminnassaan täyttävät vaatimukset. Jos OneMedille tulee tietoa puutteista tai rikkomuksista, puututaan niihin välittömästi.

OneMed-konsernilla on oma toimisto Shanghaissa, jonka työntekijät osaltaan hoitavat toimittajien auditointeja.  

OneMedin toimintaohjeet kattavat seuraavat alueet:

- Vaatimustenmukaisuus
- Työaika
- Korvaus
- Lapsityövoiman kieltäminen
- Pakkotyön ja kurinpitotoimenpiteiden kieltäminen
- Järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus
- Kaikkinaisen rotusyrjinnän kieltäminen
- Työterveys ja -turvallisuus
- Hallintajärjestelmät
- Ympäristöä ja turvallisuutta koskevat asiat

Lisää OneMedin sosiaalisen vastuun ohjelmasta ja toimintaohjeistoista alla olevista linkeistä:

OneMedin sosiaalisen vastuun ohjelma

OneMedin sosiaalisen vastuun toimintaohjeisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

testi