Tilauspalvelun käyttäjäsopimusehdot

Tämä sopimus sisältää OneMed Oy:n (jäljempänä OneMed) tilauspalvelun käyttäjäsopimusehdot. Palvelun käyttäjä (jäljempänä Asiakas) ja OneMed sitoutuvat noudattamaan seuraavia ehtoja:

1.Yleistä
OneMed tarjoaa Asiakkailleen Internetin kautta toimivan tilauspalvelusovelluksen käyttöoikeutta.Tilauspalvelusta tehdään Asiakkaan ja OneMedin välillä kirjallinen sopimus, jossa Asiakas ilmoittaa tämän palvelun vastuulliset käyttäjät ja jossa erikseen sovitaan tämän palvelun vastuulliset yhteyshenkilöt sekä Asiakkaan että OneMedin puolelta.

Tilauspalvelun käyttö edellyttää henkilökohtaista ja voimassaolevaa käyttäjätunnusta ja salasanaa.

2. Aukioloajat
Tilauspalvelu on avoinna ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Kuitenkin yöaikaan tehtävät tuotetietojen päivitykset saattavat aiheuttaa sen, että osa toiminnoista ei ole hetkellisesti käytettävissä.Tavaran keräily varastossa ja toimitus Asiakkaalle tapahtuu OneMedin ja Asiakkaan välillä sovittujen reittiaikataulujen mukaisesti. Tilaukseen sovelletaan tilauspäivän toimitus- ja hintaehtoja.

3. Tuotevalikoima
OneMed päättää palvelun tuotevalikoimassa olevista tuotteista. 

4. Tilauksen tekeminen, lähettäminen ja vahvistaminen
Asiakas tekee tilauksen valitsemalla haluamansa tuotteet, merkitsemällä tilattavat määrät ja siirtämällä tuotteet sovelluksen ostoskoriin. Asiakas voi muuttaa ja tarkastaa ostoskorin sisältöä ennen sen lähettämistä, jonka jälkeen siitä tulee Asiakasta sitova tilaus. 

Tilaus voidaan perua vain, jos Asiakas ja OneMed niin keskenään sopivat. Asian sopimiseksi Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä OneMedin asiakaspalveluun. Palautusten osalta noudatamme OneMedin voimassaolevaa palautusohjetta.

5. OneMedin oikeus tilauksen hyväksymisessä
OneMedilla on oikeus tarvittaessa hyväksyä tai olla hyväksymättä Asiakkaan tekemä tilaus. Mikäli OneMed päättää olla hyväksymättä tilausta, ilmoittaa se tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa tilauksen saapumisesta.

6. Toimitus ja laskutus
Asiakkaan tilaamat tuotteet toimitetaan OneMedin varastosta välimyyntivarauksin. Toimituspoikkeamat jäävät jälkitoimitustilauksiksi, joiden seurannasta ja toimittamisesta huolehtii OneMedin asiakaspalvelu. Toimitusaika on aina arvio eikä sido toimittajaa ja se vahvistetaan vain ensimmäiselle toimituserälle.

OneMedin maksuehto on 14 pv netto, viivästyskorko korkolain mukainen ja toimitusehto CIP (FINNTERMS 2001) ellei asiakassopimuksessa ole muuta sovittu. Toimitus-,  kuljetus- ja vakuutusmaksu veloitetaan laskutuksen yhteydessä.

7. Salassapito
Asiakkaan tilauspalvelun kautta saama OneMedia koskeva tieto on luottamuksellista eikä sitä saa antaa kolmannen osapuolen tietoon. Tällaista luottamuksellista tietoa on esimerkiksi OneMedin sopimushinnat.

8. Asiakkaan vastuu
Asiakas on vastuussa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä em. tunnuksilla tapahtuneesta käytöstä mukaanlukien tunnuksella tehdyistä tilauksista. Käyttäjätunnuksen tai käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman OneMedin nimenomaista lupaa. Asiakkaan on ehdottomasti ilmoitettava OneMediin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksensa käyttämisen lopettamisesta tunnuksen poistamiseksi.

9. Tekijänoikeudet ja muut aineettomat oikeudet
Sovelluksen tietojen kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaanlukien, ovat OneMedilla tai sen valtuuttamilla tiedontuottajilla. Asiakas ei saa ilman OneMedin lupaa kopioida, julkaista tai muuten kaupallisesti hyödyntää tekijänoikeudella tai muilla aineettomilla oikeuksilla suojattua aineistoa. Ohjelmien (kuten selaimet MS Explorer, Mozilla Firefox) oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

10. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet
Ohjelmien ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja asennuksesta Asiakkaan tietokonelaitteistoon vastaa Asiakas itse. Asiakas vastaa tilauspalvelun omista käyttökustannuksista. Tietoliikenneverkon käyttökustannukset määräytyvät Asiakkaalle verkkopalvelun tarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Internet-tietoliikenneyhteyksiä sekä sen kautta siirrettävää tietoa ei tämän sopimuksen mukaan salata.

11. Käyttökatkot ja virhetilanteet
Käyttökatkoja ja virhetilanteita saattavat aiheuttaa esim. OneMedin tietojärjestelmien huollot, liiallinen tietoliikenneverkon kuormitus, ohjelmien virheellinen toiminta tai muu vastaava syy. OneMed ei vastaa käyttökatkojen tai virhetilanteiden Asiakkaalle aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista mukaanlukien tulon menetykset. OneMed ei myöskään vastaa mahdollisesta tietojen muuttumisesta, vääristymisestä tai katoamisesta eikä muusta vastaavasta tietojen siirrossa tapahtuneesta virheestä.

12. Hyväksyminen, muutokset ja irtisanominen
Ennen kuin Asiakas alkaa käyttää tilauspalvelusovellusta, OneMed toimittaa Asiakkaalle käyttäjätunnuksen, salasanan ja käyttäjäsopimusehdot. Järjestelmän käyttäminen edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä.

OneMed voi muuttaa näitä käyttäjäsopimusehtoja ja ne tulevat voimaan välittömästi, kun muutoksesta on ilmoitettu palvelun välityksellä Asiakkaalle. Järjestelmän käyttäminen edellyttää muutosten hyväksymistä.

OneMedilla on oikeus estää Asiakkaan pääsy tilauspalveluun, jos Asiakas on käyttänyt järjestelmää näiden sopimusehtojen vastaisesti. Asiakas tai OneMed voi irtisanoa käyttäjäsopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti vastakkaiselle sopimusosapuolelle.