OneWound-haavanhoidon koulutuskokonaisuus: haavanhoidosta haavan paranemiseen

Yksi suurimmista esteistä haavalähtöisen ja kustannustehokkaan haavanhoidon toteuttamiselle on tiedonpuute erilaisten haavojen hoitamisesta, mitkä tuotteet ovat sopivimmat kussakin yksilöllisessä tilanteessa sekä kuinka erilaisia haavanhoitotuotteita tulisi käyttää parhaimman mahdollisen hyödyn saavuttamiseksi. Tämä johtaa usein toivottua huonompiin haavojen hoitotuloksiin, lisääntyneeseen työajankäyttöön ja liialliseen haavanhoitotuotteiden kulutukseen.

Tiedonpuute erilaisten haavojen hoitamisesta ja haavanhoitotuotteiden käytöstä, haavalle sopivimman hoitotuotteen ja -käytännön valitseminen sekä resurssien riittämättömyys ovat haavanhoitoon liittyviä yleisesti tunnistettuja haasteita. Näihin haasteisiin pohjautuen OneMed on kehittänyt vaikuttavuusperusteisen, valmistajariippumattoman OneWound-haavanhoidon koulutuskokonaisuuden.

Haavanhoidon koulutuskokonaisuuden tavoitteina on kartuttaa hoitotyöntekijöiden haavanhoidon osaamista ja hoitotuloksia erityisesti kroonisten haavojen osalta sekä edistää kustannustehokasta ajattelua työajankäyttöön ja haavanhoitotuotteisiin liittyen. Laatu, potilasturvallisuus ja kokonaistaloudellisuus ovat olennaisia ja ohjaavia tekijöitä koulutuskokonaisuuden toteuttamisessa. Haavanhoidon koulutuskokonaisuus on suunnattu perusterveydenhuollon yksiköille ja yksityisille hoito- ja hoivapalveluiden toimijoille.

Koulutuskokonaisuus koostuu organisaation tarpeisiin pohjautuvasta teoriaopetuksesta ja käytännön harjoittelusta haavanhoidon asiantuntijoidemme lähiohjauksessa sekä OneWound-sovelluksen kautta saatavasta tuesta. Koulutuskokonaisuutemme myötä haavanhoidot toteutetaan haavalähtöisesti: haavan ominaisuuksien mukaisesti valittuja tuotteita käyttäen ja yksilölliset tekijät huomioiden. Koulutuskokonaisuuksien toteutuksen yhteydessä haavojen hoitoon kuluvan työajan on todettu lyhenevän huomattavasti, jopa 80 % hoitajatyöajasta vapautuu muuhun hoitotyöhön. Kokenut haavanhoidon asiantuntijamme on hoitotyöntekijöiden tukena koko koulutuskokonaisuuden ajan.


Vaikuttavuusperusteinen haavanhoidon hankinta = monipuolinen tuotevalikoima + haavanhoidon koulutus + tulosten mittaaminen

Monipuolinen tuotevalikoima
Vaikuttavuusperusteisessa haavanhoidon hankinnassa sairaanhoitopiiri tai hyvinvointialue määrittelee käyttöönsä ja tarpeisiinsa soveltuvan, valmistajariippumattoman tuotekokonaisuuden. Näin voidaan kohdentaa oikeanlaiset tuotteet yksilöllisiin tilanteisiin ja tarpeisiin sekä saavuttaa tuotevalikoima, joka on joustavasti muunneltavissa koko sopimuskauden ajan.

Haavanhoidon koulutuskokonaisuus
OneMedin haavanhoidon koulutus sisältää teoriaopetusta, käytännön harjoittelua sekä OneWound-sovelluksen mm. hoitajien vuorovaikutteiseen tukemiseen. Koulutuskokonaisuus mahdollistaa merkittävät säästöt tuotekustannuksissa, hoitajien työajassa sekä matkakuluissa.

Tulosten mittaaminen
Mittareita tulee voida hyödyntää kustannussäästöjen, laadukkaamman hoidon, lisääntyneiden hoitajaresurssien sekä terveydenhuollon työtyytyväisyyden aikaansaamiseksi. OneMedin hankintamallissa tuloksia seurataan, mitataan ja raportoidaan mm. OneWound-sovelluksen avulla

Lisätietoja:

 

Lisätiedot

Markus Henriksson
Toimitusjohtaja
040 560 1872
markus.henriksson@onemed.com

Krista Johansson
Tuoteryhmäpäällikkö
040 702 9077
krista.johansson@onemed.com.

Piia Grek-Stjernberg
Kehityspäällikkö, haavanhoidon asiantuntija
040 705 6244
piia.grek@onemed.com