OneMediläiset esittäytyvät: Tuotepäällikkö Pasi Lahtinen

Pasi on ollut OneMedin kiinteiden sairaalalaitteiden (KSL-laitteet) tuotepäällikkönä seitsemän vuotta. Hän on vastuussa kattokeskusten sekä leikkaus -ja tutkimusvalojen myynnistä koko Suomen alueella.

Pasin ura terveydenhuollon myynnin parissa alkoi noin 20 vuotta sitten. Tätä ennen hän on työskennellyt leikkaussaleissa ja muun muassa ambulanssissa. KSL-laiteiden palveluntarjoajia ei ole Suomessa kuin kourallinen. Pasi veikkaa olevansa yksi niistä, jotka ovat olleet pidempään alalla. Hän osallistuu projektien kaikkiin vaiheisiin alkaen suunnittelusta päättyen asennukseen ja käyttöönottoon.

Monipuolinen työnkuva ja vaativat projektit

Pasin työnkuvaan kuuluu paljon muutakin kuin myyntiä, sillä tämäntyyppisten kiinteiden sairaalalaitteiden myynti ei tapahdu klinikoita ja osastoja kiertelemällä. Suuri osa työajasta kuluu projektien suunnitteluun ja tarjousten laatimiseen. Palaverit hoidetaan usein tehokkaasti etänä, jota Pasi myös hiukan harmittelee, sillä asiakaskontaktit ovat hänelle tärkeitä ja mukavinta olisi tavata kasvotusten.

Hän työskentelee tiiviisti suunnittelutoimistojen, rakentajien ja sairaaloiden kanssa varmistaakseen, että kaikki laitteet asennetaan oikein ja täyttävät asiakkaiden vaatimukset. Pasilla on myös ainutlaatuinen osaaminen 3D-suunnitteluohjelmasta, johon voidaan siirtää arkkitehtikuvista huoneen mitat, sijoittaa laitteet sekä henkilökunta ja liikutella kohteita. Silloin nähdään mihin esimerkiksi kattokeskus tai valo yltää ja voidaan muokata suunnitelma toimivaksi tarjousta varten. Sen avulla tehdään myös tilauksia suoraan tehtaalle.

”Tämä on tosi mukavaa hommaa, kun minulla on tuota leikkuritaustaakin. Kaikki räätälöidään tapauskohtaisesti, kopioida ei voi”, Pasi kertoo.

Tarjouspyyntöprosessissa on tänä päivänä myös ulkopuolisia suunnittelutoimistoja, joiden laitteiden sijoitusasettelussa huomioiden alakaton yläpuoliset rakenteet, ilmastointi ja sprinklerit. OneMed vastaa näihin tarpeisiin, auttaa tarvitessa ja pitää ajan tasalla tuotteista. Toimistoista onkin tullut tärkeitä asiakkaita.

Tarjouspyynnön ja hankintapäätöksen jälkeen, kun tilaus on saatu, alkaa suunnittelu ja asiakkaiden kanssa kokoonpanojen läpikäynti. Pasi käy läpi pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden kanssa asennuspaikan vaatimuksista ja sopii aikatauluista. Rakennustyömaalla käydään asianmukaisin suojavarustein ja työturvallisuus huomion ottaen. Pasi on mukana myös asennusvaiheessa, mikä ei ole tavallista tuotepäälliköiden työssä, toki pääsääntöisesti OneMedin huoltotiimi hoitaa tämän puolen. Pasi varmistaa, että kaikki sujuu suunnitellusti ja että asiakkaat ovat tyytyväisiä lopputulokseen.

"Tämä työ on todella monipuolista, ja kyllähän juoksupoikaa tarvitaan joka työmaalla”, Pasi naurahtaa.

Asennuksen jälkeen on vielä tilan vastaanottotarkastus.

"Jokainen projekti on ainutlaatuinen, ja ne saattavat kestää pari kolmekin vuotta", Pasi mainitsee.

Pasi myös muistuttaa, että kattokeskukset ovat lääkinnällisiä laitteita. Niiden elinkaari on noin 10-15 vuotta. Tänä aikana harvoin esiintyy sellaisia vikoja, että käyttö estyisi. OneMedin huolto myös osaltaan varmistaa laitteiden toimivuuden.

Työn itseohjautuvuus ja yhteistyö

Kun projekti tai urakka on päällä, silloin töitä tehdään intensiivisemmin. Pasilla ei varsinaisesti ole omaa tiimiä, hän työskentelee paljon itsenäisesti, mutta korostaa yhteistyön merkitystä, erityisesti huoltotiimin kanssa. Lisäksi ostolla on iso rooli tilauksessa, kuljetuksen seurannassa ja laskutuksessa. Pasi saa myös apua OneMedin tarjoustiimiltä.

Vaikka Pasi nauttii työstään, siihen liittyy myös haasteita. Suurimpina ovat projektien aikataulutus ja asennusten organisointi.

”Mutta on mielenkiintoista. Kyllähän tämä on monipuolista. Sehän se on tässä kaikista parasta”, Pasi summaa.

 

Pasi Lahtinen, tuotepäällikkö. OneMedillä vuodesta 2017. Pohjanmaalta kotoisin. Asuu Pohjois-Pirkanmaan Ylöjärven Kurussa, vuonna 1910 rakennetussa hirsitalossa. Uusioperheeseen kuuluvat puoliso, jo kotoa muuttaneet kuusi lasta ja yksi lapsenlapsi sekä pari Havannan koiraa. Vapaa-aikana moottoripyöräilyä ja talon kunnosta huolehtimista.

Lisää uutisia