OneMed

OneMed toimittaa tuotteita ja tukipalveluita eurooppalaiseen terveydenhoitoon 11 maassa. Olemme enemmän kuin vain toimittaja – olemme asiakkaidemme kumppani. Meille se merkitsee, että meillä ja asiakkaillamme on yhteiset tavoitteet ja tulevaisuudenmääritelmät ja että yhteistyömme perustuu molempien onnistumiselle.

Eurooppalainen terveydenhoito on suurten haasteiden edessä. Eliniän pidentyessä myös hoitoa tarvitsevien ihmisten määrä kasvaa ja monilla heistä on kroonisia tauteja. Iso osa terveydenhoidosta taistelee kasvavien kulujen kanssa ja hoitohenkilökunnan puute lisääntyy. Samanaikaisesti kasvavat myös ihmisten odotukset hoidolle.

Olemme osaltamme mukana kehittämässä eurooppalaiseen terveydenhoitoon tehokkaampia palveluja ja tuotteita ja samalla haluamme myös kantaa vastuun näiden vaatimusten ratkaisuista – nyt ja myös tulevaisuudessa. Onnistumistamme mittaamme sillä kuinka hyvin terveydenhoidon asiakkaamme saavuttavat tavoitteensa ja visionsa:

                   

 
 

Vastuullisuus

Sosiaalinen vastuu on yksi OneMedin toiminnan kulmakivistä

Olemme käynnistäneet vuonna 2010 laajan sosiaalisen vastuun ohjelman (CSR Corporate Social Responsibility) varmistaaksemme, että asiakkaille toimitettavien tuotteiden valmistuksessa noudatetaan ILO:n yleissopimuksien, YK:n lasten oikeuksien sopimuksen ja valmistusmaan työlainsäädännön ja työsuojelulainsäädännön periaatteita. 

OneMed-konsernin sosiaalisen vastuun politiikka kattaa yhtiön yleiset tavoitteet ja ohjeet, jotka kattavat ihmisoikeuksia, työstandardeja, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevat yhteiskuntavastuun perusvaatimukset.

Jokainen onemediläinen on sitoutunut noudattamaan yrityksen eettisiä ohjeita. Meille on myös ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyökumppanimme noudattavat samoja lainsäädännön periaatteita. Shanghain toimistomme 7 hengen tiimi varmistaa, että asiakkaamme saavat käyttöön laadukkaat ja terveydenhoidon vaatimukset täyttävät tuotteet. Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten viranomaisten sekä auditointitahojen kanssa.

Laatusertifikaatti

OneMedilla on ISO 13485 mukainen laatusertifikaatti

ISO 13485 on terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden johtamisjärjestelmän sertifiointi.

Sertifiointiin sisältyvä toiminta: Terveydenhuollon tarvikkeiden, laitteiden ja tukipalveluiden myynti, jakelu ja huolto.

Laatujärjestelmän toimivuutta tarkastellaan ulkoisten auditoijien toimesta kerran vuodesta. Järjestelmää kehitetään vuosittain sisäisin auditoinnein ja johdon katselmuksin.

Käytät vanhaa selainta. Jotta voisit käyttää kaikkia sivustomme ominaisuuksia, suosittelemme päivittämistä. Tuemme Internet Explorer -versiota 9 ja uudempia, Mozilla Firefox versiota 12 ja uudempia sekä Google Chromea ja Apple Safaria.