Hankinnan vaikuttavuus

Hankinnan vaikuttavuus

Vaikuttavuusperusteinen haavanhoidon hankinta:
Sairaanhoitopiiri tai kunta kilpailuttaa ja saa laajasti soveltuvan, eri valmistajien tuotteista koostuvan tuotevalikoiman, haavanhoidon koulutuskokonaisuuden sekä mittarit tulosten seuraamiseen. Vaikuttavuusperusteisessa hankinnassa pisteytetään tuotteiden kokonaishinta sekä menetelmä/mittarit, joilla toimittaja parantaa hoitotuloksia ja vähentää kokonaiskuluja.


Monipuolinen tuotevalikoima
Vaikuttavuusperusteisessa hankinnassa sairaanhoitopiiri tai kunta määrittelee käyttöönsä ja tarpeisiinsa soveltuvan, valmistajariippumattoman tuotekokonaisuuden. Näin voidaan kohdentaa oikeanlaiset tuotteet yksilöllisiin tilanteisiin ja tarpeisiin sekä saavuttaa tuotevalikoima, joka on joustavasti muunneltavissa koko sopimuskauden ajan.

Haavanhoidon koulutuskokonaisuus
OneMedin haavanhoitokoulutus sisältää teoriaopetusta, käytännön harjoittelua sekä OneWound-mobiilisovelluksen hoitajien vuorovaikutteiseen tukemiseen. Koulutuskokonaisuus mahdollistaa merkittävät säästöt sidosmateriaaleissa, hoitajien työajassa sekä matkakuluissa.

Tulosten mittaaminen
Mittareita tulee voida hyödyntää kustannussäästöjen, laadukkaamman hoidon, lisääntyneiden hoitajaresurssien sekä terveydenhuollon työtyytyväisyyden aikaansaamiseksi. OneMedin hankintamallissa tuloksia seurataan, mitataan ja raportoidaan mm. OneWound-sovelluksen avulla.

Ketkä tästä hyötyvät

Hankinnan_vaikuttavuus

 

Miten toteuttaa vaikuttavuusperusteinen hankinta
Varmistamalla, että haavanhoitotuotteiden kilpailutus toteutetaan kokonaisuutena niin, että syntyy yksi vastuutoimittaja. Vaikuttavuusperusteisessa hankinnassa tulisi pisteyttää tuotteiden kokonaishinta sekä menetelmä/mittarit, joilla toimittaja parantaa hoitotuloksia ja vähentää kokonaiskuluja. Hankinnalla vaikutetaan terveydenhuollon ammattilaisten työhyvinvointiin ja resursointiin.

Haavanhoidon vaikuttavuusperusteisella hankinnalla saadaan aikaan enemmän vähemmällä. Hyöty on siinä, että malli tarjoaa valmiin mittariston - kaikki hankinnan hyödyt ovat välittömästi mitattavissa.

Lisätiedot
Markus Henriksson
toimitusjohtaja
040 560 1872
markus.henriksson@onemed.com

 

Siiriliinu Khalil, myyntipäällikkö, kunta-asiakkaat
050 560 5992, siiriliinu.khalil@onemed.com

Erkki Nikkanen, myyntipäällikkö, Pohjois-Suomi
040 770 8827, erkki.nikkanen@onemed.com

Mika Koljonen, asiakkuuspäällikkö, Itä- ja Keski-Suomi
040 630 7731, mika.koljonen@onemed.com

Annukka Saarikko, asiakkuuspäällikkö, Etelä- ja Länsi-Suomi
040 777 2317, annukka.saarikko@onemed.com

Lue lisää: onemed.fi/onewound

Lisää uutisia