OneWound-sovellus tuo tekoälyn kroonisten haavojen hoitamiseen

OneMed_OneWound_sovellus
Vaikeassa haavanhoidossa tukeva OneWound-mobiilisovellus sai maaliskuussa CE-merkinnän ja voidaan nyt ottaa käyttöön Suomessa osana haavanhoidon koulutusinnovaatiota. Terveydenhoidon
tavarantoimittaja OneMedin Ruotsista Suomeen tuoma koulutusmalli lyhentää kuukausilla kroonisten haavojen paranemisaikaa, vapauttaa hoitajaresursseja sekä vähentää kuntien kustannuksia
noin 80 prosenttia. Kroonisten haavojen hoitokulu on 500–1000 miljoonaa vuodessa.

Lähes 1000 hoitajaa on jo koulutettu uuden haavanhoidon koulutusmallin mukaisesti muun muassa Saarikassa, Oulussa, Pihtiputaalla, Viitasaarella, Kristiinankaupungissa, Kuopiossa ja Kaunialassa.
Vaikeat krooniset haavat – joita Suomessa on pelkästään painehaavoina yli 80 000 vuodessa – saadaan koulutusmallilla paranemaan useiden kuukausien sijasta viikoissa. Hoitajat ovat tyytyväisiä työnsä laatuun, vanhustenhoitoon vapautuu kymmeniä viikkotunteja resursseja ja materiaali- ja matkakulut vähenevät noin 80 prosenttia.
Kroonisten haavojen – kuten painehaavojen – hoito on haastavaa. Haavanhoito tuottaa päänvaivaa monelle vastavalmistuneelle sairaanhoitajalle, kertoo tuore väitöstutkimus.*) Krooniset haavat kuten esimerkiksi painehaavat, diabeettiset jalkahaavat ja säärihaavat ovat usein kivuliaita, voivat vaikeuttaa liikkumista ja aiheuttaa hajuhaittoja.

Terveysteknologia nopeuttaa diagnooseja, vähentää kärsimystä ja auttaa johtamaan
Nyt haavanhoitoon voidaan ottaa mukaan tekoälyä hyödyntävä OneWound-sovellus, joka auttaa hoitajaa hoitotuotteiden valinnassa esimerkiksi haavapotilaan kotikäynnillä. OneWoundilla voi lisäksi seurata tallennetuista haavakuvista haavojen paranemista. Hoitaja saa suoran yhteyden haavanhoidon asiantuntijaan chatin kautta ja voi kysyä vaikkapa yksilöllisiin hoitosuunnitelmiin liittyviä neuvoja. Sovelluksen voi ladata niin Android kuin iOs-järjestelmiin.

Älypuhelimella toimivan sovelluksen myötä hoitoyksiköiden on mahdollista nyt ensimmäistä kertaa historiassa johtaa ja edistää kroonisten haavojen hoitoa. OneWound-sovelluksen tilastoista hoitoyksikön johtaja saa selkeän yleiskuvan yksikkönsä haavapotilaiden määrästä, viikoittaisista sidosvaihtokerroista ja haavojen paranemisesta kehitystyötä varten.

“Terveysteknologian ja sen sisältämän tekoälyn käyttöönotto vaikeiden ja usein pitkittyneiden sairauksien hoidoissa hyödyttää mitattavasti niin yksilöä kuin yhteiskuntaa, muistuttaa OneMedin toimitusjohtaja Markus Henriksson. - Esimerkiksi nopeampi diagnosointi ja tehokkaampi hoito vähentää inhimillistä kärsimystä ja parantaa elämänlaatua. Terveysteknologiset ratkaisut myös lisäävät terveydenhuollon vaikuttavuutta ja alentavat terveydenhuollon kustannuksia.”

Mobiilisovellus voidaan sisällyttää myös sairaanhoitopiirin haavanhoidon tuotteiden hankintaan. OneMedin vaikuttavuusperusteinen haavanhoidon hankinta koostuu laajasti soveltuvasta tuotevalikoimasta, Ruotsissa innovoidusta haavanhoidon koulutusmallista sekä tulosten mittaamisesta. Koulutusmalli sisältää muun muassa haavalähtöistä teoriaopetusta, käytännön harjoittelua ja OneWound-sovelluksen tulosten seurantaan. 

CE-sertifikaatti kertoo turvasta
CE-merkintä kertoo, että OneWound on valmis tuote ja sitä on turvallista käyttää. OneWound-mobiilisovellus on luokan 1 lääkinnällinen laite, jota terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää täydentävänä päätöksenteon tukityövälineenä vaikeasti paranevien alaraajahaavojen arvioinnissa ja hoidossa 18 vuotta täyttäneillä potilailla. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien tietojärjestelmien on täytettävä samat vaatimukset silloin, kun niillä on käyttötarkoitus lääkinnällisenä laitteena. Lääkinnällisissä laitteissa pitää olla vaatimusten mukaisuutta osoittava CE-merkintä poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

*) https://www.utupub.fi/handle/10024/150853

Lisätietoja:

Näin vaikuttavuusperusteinen haavanhoito hyödyttää

OneWound-esite

Hankinnan vaikuttavuus

 

Lisää uutisia