OneMediläiset esittäytyvät: Eläinlääkinnän huoltotiimi

Eläinlääkinnän huoltotiimi kohtaa päivittäin monenlaisia haasteita huolehtiessaan laitteistosta ja sen toimivuudesta. Huolto- ja asennustyöt vaihtelevat kiireisistä hätäkeikoista suunniteltuihin vuosihuoltoihin. Tässä huoltotiimiläiset esittäytyvät ja kertovat työnkuvistaan ja työpäivistään.

OneMedin eläinpuolen huolto koostuu monihenkisestä tiimistä, jotka kaikki toimivat myös osittain tai pääsääntöisesti humaanipuolella. Tiimin erityinen ja tärkeä henkilö on hallinnoinnin koordinoija Saija Kopsa, joka on apuna kaikessa mahdollisessa. Hän hoitaa eri järjestelmiä, sopimuksia, tavaravirtaa ja viestintää. Petja Sorvali on osa anestesia- ja tehohoitotiimiä, hän hoitaa päätyönään eläinpuolen laitteistoa, varamiehenään Timo Liimatta. Kalle Kervisellä on jonkin verran enemmän työtehtäviä humaanipuolella, joista myös eläinpuolelle kuuluvat kuvantamisenlaitteet, kuten hammasröntgen.

Esihenkilöinä toimivat kuvantamisen tiimissä Manu Rajalahti ja anestesian puolella Marko Riikonen, jotka auttavat kentällä isoimmissa projekteissa. Heidän roolinsa on organisoida omia huoltotiimejään, ja vaikka pääpaino on edelleen humaanipuolella, kasvaa eläinpuolen huollon osuus tasaisesti.

Monipuolinen ja haastava työkenttä

Eläinlääkintähuolto on monipuolista ja vaativaa työtä, joka sisältää laajasti eri tehtäviä ja haasteita. Työnkuvat vaihtelevat asennuksista ja huolloista pika- ja hätäkeikkoihin sekä vuosihuoltoihin. Työpäivät jakautuvat eri tavalla tiimin jäsenten kesken. Petja on paljon myös Haagan toimiston huollon tiloissa erityisesti määräaikaishuoltamassa ja kalibroimassa haihduttajia, joiden huoltaminen asiakkaiden tiloissa olisi työturvallisuusriski. Lisäksi hän hoitaa hammaslaitteita, autoklaaveja ja anestesialaitteistoa asiakkaiden luona.

”Työ on hektistä niin välillä on kiva tehdä ihan vaan paperihommia varastolla”, toteaa puolestaan Kalle.

Esihenkilöinä Manu ja Marko viettävät itsekin noin 100 päivää vuodessa asennuksilla ja huoltotöissä. Tämän lisäksi työnkuvaan kuuluu myös resurssien suunnittelua, aikataulujen ja ihmisten yhteensovittamista. Kyseessä on jopa tuhansien laitteiden huoltovastuu. Aikataulut muuttuvat, joten asioita pitää organisoida, jotta kaikki saadaan hoidettua.

”Toisaalta se on se mistä tässä työssä pidän, liikkuvuus ja haasteet. Tulee vikakeikkaa, suunniteltuja ja suunnittelemattomia. Huoltosopimukset ovat pitkiä prosesseja. Itsensä ja tiimin organisoinnin pitää toimia”, Marko mainitsee.

Aikataulut ja asennukset ovat haastavia. Viikot ovat tarkkaan etukäteen suunniteltuja, joten muutos sekoittaa palettia. Huoltotiimiltä vaaditaan joustavuutta, kiireen, paineen ja stressin sietokykyä. Lisäksi noin 90 % laitteista huolletaan asiakkaan tiloissa, joten matkustelua tulee paljon. On myös kunnioitettava asiakkaan aikaa, sillä laitteita ei voi huollon aikana käyttää. Asennuksen on valmistuttava sovitusti, jotta asiakas pääsee käyttämään laitetaan omille asiakkailleen ja jatkamaan omaa liiketoimintaansa.

”Meillä on hieno tiimi, ollaan saatu juuri oikeat henkilöt siihen. Joustoa löytyy, tämä ei toimisi muuten”, Manu kehuu porukkaansa.

Varmuutta, luotettavuutta ja positiivisia kokemuksia

Eläinlääketieteellinen puoli nähdään valoisana tulevaisuuden liiketoiminta-alueena, ja se laajenee jatkuvasti. Työ eläinlääketieteellisten laitteiden parissa vaatii erityisosaamista ja huomioon tulee ottaa poikkeavat viranomaismenettelyt ja vaaratilanteet. On sähkö-ja säteilytyötä, johon tarvitaan tietyt pätevyydet. OneMedin vahvuus kentällä on, että ollaan valtuutettu ja turvallinen toimija, jolla on asianmukaiset luvat kunnossa, jos jotain sattuu. Tätä viestiä tahdotaan jakaa ja levittää asiakkaille. Hyvää palautetta onkin saatu luotettavasta työstä sekä laitteiden toimivuudesta ja turvallisuudesta.

Huoltotiimi arvostaa organisaation toimivuutta, asiakaskontakteja sekä avointa viestintää. Uuden teknologian ja laitteiston oppiminen sekä haasteiden kohtaaminen, kuten vikojen löytäminen, nähdään positiivisena. Aina ei tarvitse toistella vanhoja rutiineja. Asioita on tehty oikein ja informaatio sekä dokumentointi kulkee myös asiakkaan puoleen.

”Lisäksi OneMed panostaa huoltomiehen peruskäytöstapoihin asiakkaiden parissa. Kuka tulee ja koska, miten toimitaan ja mistä laskutus koostuu. Jos tulee muutoksia, niin ilmoitetaan. Annamme kasvot tällaiselle toiminnalle”, Manu vielä muistuttaa.

Tiimin jäsenillä on erilaisia vastuualueita humaani- ja eläinpuolella. Tehtävät vaihtelevat, ja tiiminjäsenet toimivat tarvittaessa apuna toisilleen. On tiiminvetoa, organisointia ja ollaan myynnin tukena. Eläinpuolella on myös paljon projekteja, jotka ovat pitkäjänteistä työtä ja eivät kuitenkaan välttämättä toteudu maaliin asti. Kaikessa on kuitenkin hyvä olla mukana.

 

Manu Rajalahti, huoltopäällikkö ja -insinööri. 27 vuotta OneMedillä, huollon tehtävissä 40 vuotta. Asuu Jyväskylässä avovaimon kanssa. Vapaa-aikana mökkeilyä, sulkapalloa, ulkoilua – pyrkii ottamaan rennosti.

Marko Riikonen, huoltopäällikkö ja -insinööri. Viisi vuotta OneMedillä, 35 vuotta medikaalilaitteiden kanssa tekemisissä. Asuu Helsingissä, perheeseen kuuluu myös koira Sir Winston, rodultaan petit basset griffon vendéen. Kesäisin vapaa-aikana purjehdusta.

Saija Kopsa, huoltokordinaattori. Neljä vuotta OneMedillä, joista kolme nykyisessä tehtävässä.

Kalle Kervinen, huoltoinsinööri. Kolme vuotta OneMedillä. Asuu Vantaalla avopuolison ja Timo-koiran kanssa. Sohvannurkassa ei ehdi kölliä, sillä vapaa-aikana mm. juoksua, kuntoilua, laskettelua ja avantoa. Moottoriajoneuvoharrastus jäänyt vähemmälle Oulusta muuton jälkeen.

Petja Sorvali, huoltoinsinööri. 2,5 vuotta OneMedillä. Kotoisin Lappeenrannasta, 8 vuotta asunut pääkaupunkiseudulla, nyt Espoossa avovaimon kanssa. Vapaa-aikana laskettelua ja avantoa. Saimaannorppa-fani.

Lisää uutisia