19.11. kansainvälinen STOP painehaavoille -päivä

Makuuhaavojen oikeanlaisella hoidolla 50 miljoonan euron vuotuiset säästöt

Kunnallisessa terveydenhuollossa voidaan saavuttaa jopa 50 miljoonan euron vuotuiset säästöt, kun krooniset haavat hoidetaan tehokkaasti. Tällöin haavat paranevat jo perusterveydenhuollossa, eikä tarvetta kalliiseen erikoissairaanhoitoon ole.

Terveydenhuollon palveluita ja tuotteita sairaaloihin ja terveydenhuoltoon toimittava OneMed Oy on kouluttanut hoitohenkilökuntaa vaikuttavuusperusteiseen haavanhoitoon Suomessa kuudella paikkakunnalla sekä tätä laajemmin Ruotsissa. Muun muassa Oulusta, Kristiinankaupungista ja Saarijärveltä saatujen tulosten perusteella kroonisten haavojen hoitoaikaa voitaisiin parhaimmillaan kutistaa kymmenestä kuukaudesta kymmeneen viikkoon.

Makuu- eli painehaavoja arvioidaan esiintyvän Suomessa vuosittain 55 000–85 000 potilaalla. Haavojen hyvä hoito toisi säästöjen lisäksi hyvinvointia ja toimintakykyä erityisesti ikäihmisille.

 

”Moni kotihoidon piiriin kuuluva vanhus ei saa painehaavoihinsa riittävää apua ajoissa. Hoitohenkilökunta on kiireinen ja tekee niin hyvää työtä kuin ehtii ja pystyy. Harva heistä on kuitenkaan saanut koulutusta vaikuttavuusperusteiseen haavanhoitoon, mikä vahvistaisi kokonaisnäkemystä paranemisen etenemisestä. Painehaava on usein kivulias, etenkin jos sen paraneminen kestää kuukausia tai jopa vuosia”, OneMedin toimitusjohtaja Markus Henriksson sanoo.

Henriksson näkee haasteita myös haavanhoitotuotteiden kilpailutuksen tavassa. Siinä tuotteet kilpailutetaan pienissä ryhmissä toisistaan irrallisina. Tällöin valitaan useita tavarantoimittajia, eikä kenelläkään ole kokonaisvastuuta vaikuttavuusperusteisen hoidon edistämisestä.

”Tämä käytänne tulisi muuttaa. Maassamme olisi tärkeä siirtyä kokonaishankintaan, jossa yksittäisten tuoteryhmäkilpailutusten sijaan haavanhoito nähtäisiin ratkaisukeskeisenä kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa myös hoitohenkilökunnan kouluttamista jo perusterveydenhuollossa, jossa haavanhoito jää usein muiden tehtävien jalkoihin”, Henriksson ehdottaa.

Paranemisaika kuukausista viikkoihin

Ikäihmisillä esiintyvien makuuhaavojen paraneminen saattaa kestää kymmenen kuukautta tai jopa kauemmin. Kun esimerkiksi sääreen syntynyt haava hoidettaisiin kokonaisvaltaisesti ja haavanhoidon koulutuksen saaman terveydenhuollon ammattilaisen voimin, voisi paraneminen tapahtua jo kymmenessä viikossa. OneMedin kokemuksen mukaan esimerkiksi Oulun alueella jokaisen hoitajan viikoittaista työaikaa voidaan säästää keskimäärin tunti, kun hoitokäytänteitä muutetaan.

”Kun haavat hoidetaan hyviä hoitokäytänteitä noudattaen, saadaan siitä yhtä suuri säästö kuin mitä nyt käytetään pelkästään haavanhoidon tuotteiden hankintaan”, Markus Henriksson toteaa.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Markus Henriksson, puh. 040 560 1872, markus.henriksson@onemed.com

Lisää uutisia