OneWound - Haavanhoidon koulutusohjelma

OneWound - Haavanhoidon koulutusohjelma

Koulutusohjelma koostuu teoriaopetuksesta ja käytännön harjoittelusta haavanhoidon asiantuntijoidemme lähiohjauksessa sekä OneWound-sovelluksen kautta saatavasta tuesta.

OneWound - Haavanhoidon koulutus-
ohjelma

Koulutusohjelma koostuu teoriaopetuksesta ja käytännön harjoittelusta haavanhoidon asiantuntijoidemme lähiohjauksessa sekä OneWound-sovelluksen kautta saatavasta tuesta.

Taloudellinen arvo terveydenhuollon toimijooille


Kokonaissäästöt Suomessa toteutetuissa haavanhoito-ohjelmassa (7 ohjelmaa) * tuhatta euroa

Nordic Healthcare Group (NHG) teki selvityksen haavanhoitokoulutuksen vaikuttavuudesta vuonna 2021. Selvityksen mukaan haavanhoidon kokonaiskustannuksissa on saavutettu 80 prosentin säästö. Pääset tutustumaan selvitykseen ja validoituihin tuloksiin tarkemmin osoitteessa www.vaikuttavahaavanhoito.fi.

OneWound -
Haavanhoidon koulutusohjelma

Koulutusohjelma koostuu sekä teoriaopetuksesta että käytännön harjoittelusta, jotta vaikeasti paranevien haavojen hoitamiseen liittyvät taidot karttuisivat pitkäkestoisesti. Hoitajat ja potilaat saavat tukea vaikeasti paranevien haavojen hoitoon liittyvissä asioissa sekä neuvoja hoitotuotteiden käyttöön liittyen. Koulutusohjelman vetäjinä toimivat haavanhoidon asiantuntijat ja heihin saa helposti yhteyden ohjelman aikana käytettävän digitaalisen työkalun, OneWound-sovelluksen, kautta.

 

OneWound -
Haavanhoidon koulutusohjelma

Koulutusohjelma koostuu sekä teoriaopetuksesta että käytännön harjoittelusta, jotta vaikeasti paranevien haavojen hoitamiseen liittyvät taidot karttuisivat pitkäkestoisesti. Hoitajat ja potilaat saavat tukea vaikeasti paranevien haavojen hoitoon liittyvissä asioissa sekä neuvoja hoitotuotteiden käyttöön liittyen. Koulutusohjelman vetäjinä toimivat haavanhoidon asiantuntijat ja heihin saa helposti yhteyden ohjelman aikana käytettävän digitaalisen työkalun, OneWound-sovelluksen, kautta.

Haluatko tietää enemmän?

Ota yhteyttä haavanhoidon asiantuntijaamme Piia Grek-Stjernberg piia.grek@onemed.com 040 704 6244
www.onewound.fi


Palvelut