Vastuullisuus on yksi OneMedin toiminnan kulmakivistä

Vastuullisuusohjelmamme tähtää hiilineutraaliin terveydenhuoltoon, reiluun arvoketjuun ja turvalliseen työympäristöön sekä terveyden edistämiseen.

Meillä on tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Teemme yhteistyötä vain sellaisten kumppanien kanssa, jotka pystyvät uskottavasti osoittamaan olevansa sitoutuneita ilmastotavoitteisiin ja osoittavansa ne käytännön toimenpitein. Tätä onnistumista ja kehitystä mittaamme yrityksemme hiilidioksidipäästöillä, jotka on julkaistu ESG raportissa.

Esimerkkejä hiilineutraaliustavoitteistamme tähän mennessä:

  • Hiilineutraali logistiikkakeskuksemme Vantaalla
  • Vähäpäästöiset kuljetukset: runkotoimitukset toteutetaan yhteistyössä PostNordin kanssa, joka käyttää jätteestä valmistettua, uusiutuvaa Neste MY -dieseliä. Tämän avulla kuljetusten päästöt vähenevät 90%. PostNord tavoittelee CO2-neutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.
  • Asiakastoimitusten rytmitystä on optimoitu vähentäen kuljetusten määrää, pakkausmateriaalin optimointiin on panostettu ja jatkossa tavoitteena on hyödyntää yhä enemmän kierrätettäviä pakkausmateriaaleja

Olemme käynnistäneet vuonna 2010 laajan sosiaalisen vastuun ohjelman (CSR Corporate Social Responsibility) varmistaaksemme, että asiakkaille toimitettavien tuotteiden valmistuksessa noudatetaan ILO:n yleissopimuksien, YK:n lasten oikeuksien sopimuksen ja valmistusmaan työlainsäädännön ja työsuojelulainsäädännön periaatteita.

Asker Healthcare Groupin sosiaalisen vastuun politiikka kattaa yhtiön yleiset tavoitteet ja ohjeet, jotka kattavat ihmisoikeuksia, työstandardeja, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevat yhteiskuntavastuun perusvaatimukset.

Jokainen onemediläinen on sitoutunut noudattamaan yrityksen eettisiä ohjeita. Meille on myös ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyökumppanimme noudattavat samoja lainsäädännön periaatteita. Meillä on Malesiassa, Kiinassa ja Intiassa paikalliset toimistot varmistamassa, että asiakkaamme saavat käyttöön laadukkaat ja terveydenhoidon vaatimukset täyttävät tuotteet. Tiimit tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten viranomaisten sekä auditointitahojen kanssa. Osana Asker Healthcare Groupin vastuullisuusohjelmaa olemme sitoutuneet tieteeseen pohjautuvaan nettonolla-tavoitteeseen, Science Based Target Initiative:en. Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite (SBTi) on yhteishanke CDP:n, YK Global Compact -aloitteen, maailman luonnonvarainstituutin WRI:n ja WWF:n välillä. SBTi auttaa yrityksiä asettamaan kunnianhimoiset päästötavoitteet, jotka ovat linjassa viimeisimmän ilmastotieteen kanssa. Sen tavoite on saada yritykset puolittamaan päästönsä ennen vuotta 2030 ja saavuttamaan päästöissään nettonollan ennen vuotta 2050.

Emoyhtiöllemme Asker Healthcare Group'ille on myönnetty EcoVadiksen Platinum-luokitus. EcoVadis on maailman arvostetuin riippumaton kestävän kehityksen luokituksen tarjoaja. Platinaluokitus sijoittaa Askerin ylimpään 1 prosentin ryhmään yli 100 000 yrityksen listalla. 
"Se on tärkeä tunnustus siitä työstä, jonka kaikki Askerin yritykset ovat tehneet kestävän kehityksen strategiamme "A Bigger Care" toteuttamiseksi viime vuosina. Olemme elintärkeä linkki tuoteyritysten ja potilaiden välillä ja pyrimme hyödyntämään tätä asemaa edistääksemme kestävämpää terveydenhuoltoalaa", sanoo Sanna Norman, Asker Healthcare Groupin ESG-johtaja. Vuosi 2023 oli toinen vuosi, jolloin EcoVadis arvioi Asker Healthcare Groupin. Vuonna 2022 Asker sai kultaa ja oli ylimmän viiden prosentin joukossa. Asettamalla korkeampia tavoitteita ja parantamalla jatkuvasti prosesseja Asker nosti luokitustaan edelleen ja sai vuonna 2023 platinaa. 

EcoVadis arvioi yrityksiä GRI-, UNGC-, ILO- ja ISO 26000 -standardien perusteella neljällä osa-alueella: ympäristö, työ ja ihmisoikeudet, etiikka ja kestävä hankinta. Arviointi on tehty Askerin sekä kolmansien osapuolten ammattilaisten ja ulkopuolisten sidosryhmien sisäisen dokumentaation avulla.

ecovadis platinum.jpg

 

 

 

Embra – ympäristöystävällisempi tuotesarja

Osana hiilineutraaliustavoitteita OneMed tuo markkinoille uuden ympäristöystävällisemmän tuotemerkin – Embra. Ensimmäinen lanseerattava tuote on Embra Proceed -tutkimuskäsine, joka vähentää CO2-päästöjä 27%* käsinettä kohden.

Embra-tuotesarjan kehittämisen ydin on saavuttaa todennetusti** merkittäviä ympäristövaikutuksia pienentämällä hiilijalanjälkeä. Valmistusta ohjaavat tiukat laatuvaatimukset sekä ympäristöystävällisyys: raaka-aineet ovat biopohjaisia, uusiutuvia tai kierrätettäviä. Jokaisella Embra-tuotteella on alhaisemmat CO2-päästöt.