Vastuullisuus on yksi OneMedin toiminnan kulmakivistä

Vastuullisuusohjelmamme tähtää hiilineutraaliin terveydenhuoltoon, reiluun arvoketjuun ja turvalliseen työympäristöön sekä terveyden edistämiseen.

Meillä on tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Teemme yhteistyötä vain sellaisten kumppanien kanssa, jotka pystyvät uskottavasti osoittamaan olevansa sitoutuneita ilmastotavoitteisiin ja osoittavansa ne käytännön toimenpitein. Tätä onnistumista ja kehitystä mittaamme yrityksemme hiilidioksidipäästöillä, jotka on julkaistu ESG raportissa.

Esimerkkejä hiilineutraaliustavoitteistamme tähän mennessä:

  • Hiilineutraali logistiikkakeskuksemme Vantaalla
  • Vähäpäästöiset kuljetukset: runkotoimitukset toteutetaan yhteistyössä PostNordin kanssa, joka käyttää jätteestä valmistettua, uusiutuvaa Neste MY -dieseliä. Tämän avulla kuljetusten päästöt vähenevät 90%. PostNord tavoittelee CO2-neutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.
  • Asiakastoimitusten rytmitystä on optimoitu vähentäen kuljetusten määrää, pakkausmateriaalin optimointiin on panostettu ja jatkossa tavoitteena on hyödyntää yhä enemmän kierrätettäviä pakkausmateriaaleja

Olemme käynnistäneet vuonna 2010 laajan sosiaalisen vastuun ohjelman (CSR Corporate Social Responsibility) varmistaaksemme, että asiakkaille toimitettavien tuotteiden valmistuksessa noudatetaan ILO:n yleissopimuksien, YK:n lasten oikeuksien sopimuksen ja valmistusmaan työlainsäädännön ja työsuojelulainsäädännön periaatteita.

Asker Healthcare Groupin sosiaalisen vastuun politiikka kattaa yhtiön yleiset tavoitteet ja ohjeet, jotka kattavat ihmisoikeuksia, työstandardeja, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevat yhteiskuntavastuun perusvaatimukset.

Jokainen onemediläinen on sitoutunut noudattamaan yrityksen eettisiä ohjeita. Meille on myös ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyökumppanimme noudattavat samoja lainsäädännön periaatteita. Meillä on Malesiassa, Kiinassa ja Intiassa paikalliset toimistot varmistamassa, että asiakkaamme saavat käyttöön laadukkaat ja terveydenhoidon vaatimukset täyttävät tuotteet. Tiimit tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten viranomaisten sekä auditointitahojen kanssa. Osana Asker Healthcare Groupin vastuullisuusohjelmaa olemme sitoutuneet tieteeseen pohjautuvaan nettonolla-tavoitteeseen, Science Based Target Initiative:en. Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite (SBTi) on yhteishanke CDP:n, YK Global Compact -aloitteen, maailman luonnonvarainstituutin WRI:n ja WWF:n välillä. SBTi auttaa yrityksiä asettamaan kunnianhimoiset päästötavoitteet, jotka ovat linjassa viimeisimmän ilmastotieteen kanssa. Sen tavoite on saada yritykset puolittamaan päästönsä ennen vuotta 2030 ja saavuttamaan päästöissään nettonollan ennen vuotta 2050.

Vastuullisuus toteutuu vain jos se on integroitu osaksi yrityksen toimintaa. Paras mittari vastuullisuuden toteutumisesta on ulkoinen kolmannen osapuolen arvio. Asker on saavuttanut arvostetun Ecovadiksen kultatason. 


 

 

Embra – ympäristöystävällisempi tuotesarja

Osana hiilineutraaliustavoitteita OneMed tuo markkinoille uuden ympäristöystävällisemmän tuotemerkin – Embra. Ensimmäinen lanseerattava tuote on Embra Proceed -tutkimuskäsine, joka vähentää CO2-päästöjä 27%* käsinettä kohden.

Embra-tuotesarjan kehittämisen ydin on saavuttaa todennetusti** merkittäviä ympäristövaikutuksia pienentämällä hiilijalanjälkeä. Valmistusta ohjaavat tiukat laatuvaatimukset sekä ympäristöystävällisyys: raaka-aineet ovat biopohjaisia, uusiutuvia tai kierrätettäviä. Jokaisella Embra-tuotteella on alhaisemmat CO2-päästöt.

Esimerkkinä: Keskikokoinen sairaanhoitopiiri käyttää n. 50 miljoonaa nitriilikäsinettä vuodessa. Siirtymällä käyttämään Embra Proceed -käsinettä on vuotuisten CO2-päästöjen säästö tämän käsineen osalta 850 tonnia*.

Innovatiivisen raaka-aineen ansiosta kokonaisenergiankulutus tuotantovaiheessa on laskenut 55%. Tämä vähentää CO2-päästöjen vaikutusta 27%* käsinettä kohden. Embra Proceed -käsine ei sisällä kiihdytinaineita, lateksia, puuteria tai ftalaatteja, tehden siitä allergiaystävällisen.  Käsine soveltuu terveydenhoitoon, apteekkeihin, siivoukseen, pintojen desinfiointiin ja tartuntojen torjuntaan.

 

Elinkaarianalyysi tuotekehityksen tukena

Ympäristövaikutuslaskelma tehdään tuotteen jokaisen elinkaaren vaiheesta: tuotanto, varastointi, käyttö ja mitä tuotteelle tapahtuu, kun sitä ei enää käytetä. Kaikki nämä voivat vaikuttaa ympäristöön monin tavoin. Soveltamalla elinkaarianalyysia (LCA), arvioimme ympäristövaikutukset jokaiselle Embra-tuotteelle.

Elinkaarianalyysin avulla voimme:

  • hallita tehokkaammin CO2-päästöjä pienentäen ympäristökuormitusta
  • kasvattaa kuluttajien tietoisuutta tuotteen vastuullisuudesta
  • ymmärtää, keillä toimittajilla on ympäristöystävällisemmät tuotteet ja toimintatavat
  • parantaa ja tehostaa tuotekehitystä, markkinointia, strategiaa ja päätöksentekoa

Tehdyn elinkaarianalyysin perusteella raaka-aineet ja tuotanto ovat suurimmat CO2-päästöjen aiheuttajat tavallisen tutkimuskäsineen valmistusprosessissa. Nämä havainnot ovat tukeneet kehittämään parhaan suorituskyvyn ja laadun, samalla pienentäen ympäristökuormitusta Embra Proceed -tutkimuskäsinettä kehittäessä.  

Kuva: Käsinevalmistuksen suurimmat CO2-päästöjen aiheuttajat

 

Kuva:Käsinevertailu Embra Proceed <> SELEFA Sense

 

 

(* verrattuna SELEFA Sense Blue nitriilikäsineeseen)
(**ulkopuolisen tahon suorittama elinkaarianalyysi)

exclamation

Käytät vanhaa selainta. Jotta voisit käyttää kaikkia sivustomme ominaisuuksia, suosittelemme päivittämistä. Tuemme Internet Explorer -versiota 9 ja uudempia, Mozilla Firefox versiota 12 ja uudempia sekä Google Chromea ja Apple Safaria.