Sairaala Novassa ajantasainen potilastieto käytössä mobiilisti koko hoitoprosessin ajan

Sairaala_Nova_Esa_Elomaa
Upouuden Sairaala Novan potilasseurantateknologia poikkeaa merkittävästi totutusta. Potilastieto seuraa asiakasta langattomasti ja tietoturvallisesti vaiheesta toiseen aina kotiutukseen asti ja säästää merkittävästi hoitajien aikaa.

Sairaalamme ovet Jyväskylässä avautuivat tammikuussa 2021, jolloin otimme käyttöön täysin uudenlaisen tavan kerätä langattomasti valmistajariippumatonta potilastietoa määritellyistä lääkintälaitteista koko potilaan hoidon ajan – esimerkiksi siitä hetkestä, kun tämä saapuu ensiapuun ja aina sinne asti, kunnes hänet kotiutetaan. Kerätty data siirtyy yhtä polkua pitkin potilastietojärjestelmään niin, että henkilökunnalla on käytössään kaikki potilaasta kerätty tieto katkeamattomana koko hoitopolulta yhdessä järjestelmässä.

Teimme kymmenvuotisen kumppanuussopimuksen OneMedin kanssa, ja perustimme sen vaikuttavuusperusteiseen hankintamalliin erillisten laitteiden kilpailuttamisen sijaan. Sopimus on laajuudessaan ja mallissaan Suomen ensimmäinen ja se kattaa potilasvalvonnan, anestesiakoneet ja tehoventilaattorit sekä ruiskupumput että infuusioautomaatit ja näihin liittyvät tarvikkeet ja integraatioratkaisut.

Keskitetty hankinta tarkoittaa sairaalallemme laitteiden aiempaa parempaa yhteensopivuutta ja potilasturvallisuutta. Kokonaisratkaisulla ja siihen liittyvällä automaattisella tiedonvälityksellä tehostetaan potilaan hoitopolkua. Ajantasainen potilaaseen liittyvä tieto on saatavilla myös mobiilisti.

On luonnollista, että sairaalan käynnistymisvaiheessa kokonaan uuden tekniikan hyödyntäminen ja integrointi muuhun infraan vaatii viimeistelyä. Näyttäisi kuitenkin siltä, että tämän vuoden aikana pääsemme tavoiteltuun toiminnallisuuteen. Tuolloin alamme myös kehittää jatkohankkeita kumppanuussopimuksen sisällä.

Erillisiä kirjaamisia ja mittauslaitteita ei enää tarvita.

Uudenlaisen hankinnan lähtökohtanamme oli kokonaisratkaisu yhdeltä toimittajalta. Hankintapyynnöissä ei kysytty ainoastaan laitteita. Yksittäisten laitteiden kilpailutuksen sijaan tämä oli potilasvalvontaratkaisun kilpailutus. Tähtäsimme jatkuvan kehitysyhteistyön malliin, mikä helpottaa myös IT-asiantuntijoidemme työtä.

Käytännössä kaikkien lääkintälaitteiden mittausparametrit voidaan nyt liittää potilastunnisteeseen. Tämän jälkeen hoitohenkilökunta pääsee verkon yli hyödyntämään yhdessä järjestelmässä olevia mittausparametreja koko potilaan sairaalassaolon ajan.

Potilaisiin liittyvä tunnistejärjestelmä on yhtenäinen ja henkilökunnalla on yhteneväiset laitteet ja käyttöliittymät. Hoitoprosesseista jäävät nyt pois erilliset kirjaamiset ja erilliset mittauslaitteet. Ennen laitehankintoja sairaalan yksiköt omistivat laitteensa ilman että niitä oli keskistetty mihinkään yhteiseen paikkaan. Nyt laitteet siirtyvät keskitetysti lääkintähuollon omistukseen ja pysyvät samoissa käsissä.

Lähes 2000 ammattilaista koulutettiin koronasta huolimatta

Jyväskylän sairaanhoitopiirissä oli innovatiivinen näkemys ratkaisukeskeisestä hankintamallista. Meitä kiinnosti se, miten parametrit saadaan irti laitteista ja voidaan lähettää eteenpäin käyttäjälle helposti, jatkuvasti ja kätevästi kautta koko linjan.

Uudistuksen myötä myös sairaalamme henkilökunnan koulutettiin potilasseuranta- ja IT-järjestelmiin. OneMed on nyt kouluttanut lähes 2000 ammattilaistamme potilasvalvonnan monitorien, hengityskoneiden ja infuusiolaitteiden sekä IT-järjestelmien käyttäjät. Tämä kaikki tehtiin korona-aikana.

Uskon, että valitsemamme vaikuttavuusperusteinen sopimusmalli tuo hankintaprosessiin selkeät säästöt niin henkilöresursoinnissa kuin paketin kokonaishinnassa. Toteutus ja käyttöönotto näin laajassa projektissa yhden toimittajan tekemänä säästi sairaalan henkilöresursseja.

Malli vaati valmisteluvaiheessa osapuolilta paljon, mutta säästää kokonaishinnassa ja toteutusvaiheen työmäärässä merkittävästi. Idea kokonaisratkaisun hakemiseen Novaan syntyi yhdessä käyttäjäkunnan kanssa. Tarjouspyyntöluonnosten kommenttikierros toteutettiin avoimena vuoropuheluna kaikkien toimittajien kesken.

Tulevaisuudessa tekoäly parantaa hoitotuloksia
Lähitulevaisuudessa Sairaala Novan lääkäri näkee jatkumona järjestelmästään myös kotiutetun potilaan tiedot. Nykyisinhän ainoa keino kuulla potilaan voinnista on soittaa hänelle.

Trendi on, että kaikki haluavat toimenpiteen jälkeen pian kotiin. Olemme asettaneet seuraavaksi tavoitteeksemme kotihoidon integraation sairaalan potilasjärjestelmään.

Uudessa sairaalassa lähes kaikki potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita. Potilasseuranta hoituu uuden järjestelmän ansiosta erillisiin huoneisiin helposti ja turvallisesti muun muassa älykkäiden hälytysten etäseurannan ansiosta.

Tulevaisuudessa yhteen laiteintegraatioalustaan kertynyt tieto tuo myös arvokkaan mahdollisuuden tekoälyn hyödyntämiseen potilaan elämänlaadun ja hoitotulosten parantamiseksi. Esimerkiksi kotiutetun leikkauspotilaan monitoroinnissa havaittu alkava tulehdus mahdollistaa hoidon nopean aloittamisen.

Kirjoittaja:
Sairaala Novan anestesiaylilääkäri Esa Elomaa

esa.elomaa@ksshp.fi

Lisää uutisia