Kroonisten haavojen uudenlainen hoito vapauttanut vanhustenhoitoon kymmeniä viikkotunteja aikaa

Vaikuttavuusperusteinen_haavanhoito_OneMed

Yli kymmenen suomalaisen paikkakunnan kotihoito tai palveluasumisen yksikkö on ryhtynyt hoitamaan kroonisia haavoja mallilla, joka lyhentää paranemisaikaa jopa kymmenestä kuukaudesta kymmeneen viikkoon. Ruotsissa innovoitu mobiilisovelluksen sisältävä malli vapauttaa yksiköissä vanhusten hoitoon kymmeniä tunteja työaikaa viikkotasolla.

Haavanhoidon koulutuskokonaisuus on vähentänyt haavanhoidon työaikaa sekä materiaali- ja matkakustannuksia 80 prosenttia. Yksiköt ovat vähentäneet antibioottien käyttöä ja useita amputaatioita on pystytty välttämään uudenlaisella haavanhoidon mallilla.

  • Inhimillinen kärsimys väheni ja hoitajamme ovat tyytyväisiä, kun he saivat tukea vaikeasti paranevien haavojen oikeanlaiseen hoitoon. Tämä malli on yksi selkeä ratkaisu lisäajan luomiseen vanhustenhoidon resurssipulassa, kertoo Saarikan palvelupäällikkö Anu Kinnunen.

    Lähes 1000 hoitajaa on jo koulutettu muun muassa Saarikassa, Oulussa, Pihtiputaalla, Viitasaaressa, Kristiinankaupungissa, Kuopiossa ja Kaunialassa. Monessa yksikössä koulutuskokonaisuus toteutettiin hoitajien koulutustarpeista lähtien. Kroonisten haavojen hoito on haastavaa, ja hoitajat halusivat siihen lisää osaamista. Haavanhoito tuottaa haasteita myös monelle vastavalmistuneelle sairaanhoitajalle, kertoo tuore väitöstutkimus.*

  • Jopa 80 prosenttia haavoista voitaisiin hoitaa perusterveydenhuollossa erikoissairaanhoidon sijaan, kertoo haavanhoidon innovaation Suomeen tuoneen OneMedin toimitusjohtaja Markus Henriksson.
  • Kroonisia vaikeahoitoisia haavoja esiintyy paljon, pelkästään painehaavoja arvioidaan olevan noin 80 000:lla henkilöllä vuodessa. Jos edes osa näistä hoidettaisiin vaikuttavuusperusteisella mallilla, kunnissa voitaisiin säästää yli 100 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi kotihoidon resursseja voitaisiin käyttää selkeästi enemmän vanhusten muuhun hoivaan kuin kroonisiin haavoihin.

OneMedin vaikuttavuusperusteisessa haavanhoidon mallissa hoitajia tuetaan haavalähtöiseen hoitoon koulutuksen avulla ja hoitajilla on käytössään eri valmistajien tuotteista koostuva tuotevalikoima oikeanlaisen hoidon toteuttamiseksi. Lähitulevaisuudessa esimerkiksi kotikäynnillä oleva hoitaja saa sidoksen vaihtoon liittyviä neuvoja tekoälyä sisältävän mobiilisovelluksen kautta. Näin sidosvaihtoväliä voidaan haavan paranemisen vauhdittamiseksi harventaa merkittävästi ja haavat paranevat murto-osassa entisestä ajasta. Inhimillistä kärsimystä voidaan vähentää Suomessa 600 000 haavakipukuukaudella.

Haavanhoito vie terveydenhuollon kuluista 3-5 prosenttia ja maksaa yhteensä yli 500 miljoonaa euroa vuodessa. Krooniset haavat kuten esimerkiksi painehaavat, diabeettiset jalkahaavat ja säärihaavat ovat usein kivuliaita, voivat vaikeuttaa liikkumista ja aiheuttavat hajuhaittoja.

*https://www.utupub.fi/handle/10024/150853

Lisää uutisia