5.5. juhlistetaan vuosittaista WHO:n organisoimaa kansainvälistä käsihygieniapäivää

Päivä on tällä hetkellä entistä ajankohtaisempi. Terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät infektioiden torjunnan etulinjassa. OneMed tarjoaa ratkaisuja infektioiden torjuntaan terveydenhuollon ammattilaisten arkeen.

Tarkka ja huolellinen käsihygienia on yksi osa varotoimia terveydenhuollon asiakkaita kohdatessa. Hyvä käsihygienia on yksi tehokkaimmista keinoista torjua mikrobilääkeresistenssiä tai esimerkiksi verisuonikatetreihin liittyviä infektioita. On hyvä huomata, että suojainten, kuten käsineiden käyttö, ei vähennä käsihygienian merkitystä.

Tutustu OneMedin infektioidentorjunta tuotteiden valikoimaan sekä Anios käsidesi -tarjouskampanjaamme.

Terveydenhuollon ammattilaiset tekevät tärkeää työtä; iso kiitos ja kunnianosoitus heille kaikille!

Lisää uutisia