OneMediläiset esittäytyvät: Tuotepäällikkö Tanja Pajunen

Tanja Pajunen on reilun viiden vuoden ajan ollut osa OneMedin anestesia ja tehohoidon tarviketiimiä. Hänellä on osaamista ja syvällistä ymmärrystä terveydenhuollon kriittisestä hoidosta 15 vuoden kokemuksella tehohoitotyöstä ja osastonhoitajan tehtävistä.

Tanja vastaa hengityksenhoidon tuotevalikoimasta, tarjouksista ja myynnin tukemisesta. Asiakaskäynneillä Tanja käy ensihoidon, päivystyksen ja tehohoidon yksiköissä. Myös leikkaussalitarvikkeet kuuluvat hänen vastuualueisiinsa. Lisäksi hän edustaa alan tapahtumissa, näyttelyissä ja messuilla.

Monipuolinen työnkuva myynnin taustalla

”Työ on mun mielestä tosi kivaa”, Tanja paljastaa heti alkuun.

Viikot ovat erilaisia, työpäivät monipuolisia ja täynnä vaihtelevia tehtäviä, joihin kuuluu asiakaskäyntejä, tuotekoulutuksia ja suunnittelupalavereita myös kotikonttorilla. Hän painottaa yhteydenpidon merkitystä valmistajiin ja toimittajiin, myös ulkomaille. Lisäksi hän korostaa yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja toimijoiden kanssa kotimaassa. Hankintatoimistojen kanssa käydään muun muassa valikoimaa läpi.

Tanjan työhön kuuluu myös lainsäädännön seuraaminen ja varmistaminen, että kaikki tuotteet noudattavat voimassa olevia EU-direktiivejä ja kansallista lainsäädäntöä. Tämä vastuu vaatii jatkuvaa päivitystä ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, pitäen OneMedin tuotevalikoiman ajan tasalla ja markkinakelpoisena.

Vaikka työnkuva on vuosien varrella muuttunut myyntityöstä enemmän tuotehallinnan ja tarjouspyyntöjen pariin, kaikki taustatyöt liittyvät tavalla tai toisella myyntiin. Paljon on yhteistyötä myös osto- ja tarjoustiimien, markkinoinnin, asiakaspalvelun ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, omaa tiimiä unohtamatta. Tanja muistuttaa myös OneMedin laajasta tuotevalikoimasta.

”Tukitoiminnot on työssä tärkeitä, en mä ilman niitä selviä”, Tanja korostaa tiimityön merkitystä.

 

 

Työn flow

Tanja vastaa OneMedissa hengityksenhoidon tarvikkeista, jotka liittyvät ensihoitoon ja anestesiaan, esimerkiksi imukatetrit ja intubaatioputket. Tähän tarvikkeistoon liittyy useita ulkomaisia yhteistyöyrityksiä, kuten yksinmyyntioikeudella myytävä Intersurgical, ja uusimpana yhteistyökumppanina amerikkalainen Sleepnet. Tanja tekee yhteistyötä OneMedin sisällä anestesialaitetiimin kanssa ja usein heitä näkee myös samoissa näyttelyissä ja tapahtumissa.

”Parasta on, kun työ vie mukanaan, työn imu, se on aivan mahtavaa. Työpäivät vaan soljuu ja on tosi mielenkiintoisia. Koko ajan tulee uusia juttuja ja tuotteita sekä asioita mitä pitää hallita. Ja se sopii, en ole semmoinen paikallaan kököttäjä, vaikka näitä toimistopäiviä nykyään paljon onkin”, Tanja innostuu kertomaan työn dynaamisuudesta.

Työ pysyy aina ajankohtaisena ja haastavana, tuoden jatkuvasti eteen uusia tilanteita ja oppimiskokemuksia. Haastavaa tietenkin on ajankäytön jakaminen. Aika on rajallinen, jokaisen asiakkaan luona ei pääse käymään eikä jokaiseen tapahtumaan osallistumaan. Tanjalla on vastuualueenaan koko Suomi. Osaava myyntitiimi ympärillä auttaa kuitenkin asiakastapaamisissa. Tanja pääsee keskittymään enemmän tuotehallintaan.

Tanjan työ ulottuu teknisestä tietämyksestä asiakasymmärrykseen ja sitoutumiseen terveydenhuollon kehittämisessä. Ammattitaito, asiantuntijuus, asiakaslähtöinen toimintatapa sekä kyky vastata terveydenhuollon tarpeisiin ovat avainasemassa hänen jokapäiväisessä työssään.

 

Tanja Pajunen, tuotepäällikkö. OneMedillä vuodesta 2018. Asuu Tampereen Vehmaisissa, järven läheisyydessä. Perheeseen kuuluvat kaksi teini-ikäistä lasta. Vapaa-aikana ulkoilua ja veden äärellä uiden tai veneillen.

Lisää uutisia